Drukkerij Eerlingen hecht veel belang aan den persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.
Ofschoon de meeste informatie op of via de portaalsite beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat de persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
- De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe merketingdoeleinden zullen worden aangewend.
- U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Om deze informatie aan te passen of te wijzigen kunt u zich per e-mail wenden tot info@drukkerijeerlingen.be.
- Drukkerij Eerlingen verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Cookies
Drukkerij Eerlingen maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslaen op uw computer. De cookies stellen Drukkerij Eerlingen in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is Drukkerij Eerlingen in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.

Onze contactgegevens zijn
Drukkerij Eerlingen bvba
Herent 46
3910 NEERPELT
Tel: +32 (0)11 64 52 93
E-mail: info@drukkerijeerlingen.be

Drukkerij Eerlingen behoudt zich het recht voor dit privacybeleid / juridische verklaring aan te passen.